O společnosti

Firemni sidloVedle svých obchodních a výrobních aktivit firma NETWORK GROUP v roce 2010 založila také vývojové a technologické pracoviště pro návrh, vývoj a výrobu optických prvků, senzorů a kompletních senzorických systémů.

Stěžejní částí technologického zázemí ve společnosti NETWORK GROUP je pracoviště pro výrobu Braggových vláknových mřížek (FBG) a Fabry-Perotových rezonátorů (FP). Pro návrh je využit vlastní software s pokročilými funkcemi a možností simulace složitých vláknových difrakčních struktur.

PVyvojové pracoviště - FBG a FPro zápis vláknových mřížek je využíván výkonný excimerový pulsní laser a expozice pomocí fázové masky. Parametry zapisovaných mřížek jsou kontrolovány v reálném čase a tak je zaručena vysoká přesnost požadovaných parametrů mřížek a opakovatelnost výroby. Pomocí této metody je možné zapisovat jak běžné (FBG), tak nakloněné (Tilted FBG) mřížky.

Díky možnosti zvyšování fotocitlivosti vláken je společnost NETWORK GROUP schopna zapisovat mřížky nejen ve speciálních vláknech s vysokým obsahem Germania, ale prakticky v jakýchkoliv vláknech (včetně standardních telekomunikačních).

Vedle výrobyPRacoviště - svařování optických vláken vláknových mřížek společnost NETWORK GROUP disponuje zařízením pro svařování optických vláken až do průměru 400 um včetně polarizaci zachovávajících (PM) vláken, zařízením pro recoating vláken a měřicími přístroji pro měření signálů v optických vláknech (výkon, spektrum, polarizace, apod.).