Výzkumné projekty

04_vyzkumneprojektySpolečnost NETWORK GROUP s.r.o.  se v současné době podílí spolu s partnerskou firmou PROFIcomms s.r.o. na několika projektech v oblasti vývoje optických prvků a systémů. Spolupracujeme při tom nejen s výzkumnými institucemi, jako je Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR (UPT-AVČR), Ústav jaderného výzkumu (UJV) Řež, Vysoké učení technické v Brně aj., a také s dalšími firmami, které se zabývají možností využití optovláknových senzorických systémů, ať už v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur, tak průmyslové měření neelektrických veličin.

NETWORK GROUP s.r.o.:

Úspěšně vyřešené projekty:

  • TA01030859 – Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti (2011-2014, TA0/TA)
  • VG20132015124 – Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií (2013-2015, MV0/VG)

Aktuálně řešené projekty:

  • TH01011254 – Soubor prvků pro fotonickou komunikaci (2015-2018, TA0/TH)

PROFIcomms s.r.o.:

Úspěšně vyřešené projekty:

  • TA01010995 – Stabilizované laserové zdroje pro kalibrace spektrometrů v optických komunikacích. (2011-2014, TA0/TA)
  • LF13020 – Využití senzorů a mikropočítačů instalovaných na osobě (2013-2013, MSM/LF)
  • OE10014 – Využití senzorů a mikropočítačů instalovaných na osobě (2010-2012, MSM/OE)

Aktuálně řešené projekty:

  • TA03010835 – Optické vláknové senzory pro průmyslové aplikace. (2013-2016, TA0/TA)
  • LF14035 – Autonomní systém prostorového směrování pro mobilní spoje (2014-2016, MSM/LF)