Optické senzory

Kromě výroby samotných FBG mřížek a FP rezonátorů se společnost NETWORK GROUP zabývá také vývojem senzorů založených na těchto vláknových difrakčních strukturách.

Hlavními výhodami senzorů založených na vláknových mřížkách jsou velmi kompaktní rozměry, imunita vůči elektromagnetickému rušení, vysoká citlivost a dynamický rozsah, možnost multiplexu, vysoká životnost či možnost umístění vyhodnocovací jednotky až několik kilometrů od vlastních senzorů.

Optické vláknové senzory nacházejí využití především v oblastech průmyslu (stavebnictví, energetika, letecký a vesmírný program, doprava), zabezpečení kritických infrastruktur, lékařství, ale i v dalších aplikacích vyžadujících speciální provozní podmínky (vysoké teploty, chemicky agresivní prostředí, apod.).

Nabízíme možnost spolupráce při návrhu konstrukce senzoru pro konkrétní aplikaci, návrhu kompletních senzorických systémů až po zakázkovou výrobu částí senzorů, kompletních senzorů či senzorických systémů (OEM výrobce).

Senzory v naší nabídce:

Senzory tlaku plynů a kapalin
Tahové senzory
Teplotní senzory