O společnosti

Firemni sidlo

Společnost NETWORK GROUP, s.r.o. působí na trhu od roku 1995. Od svého založení působí jako distributor strukturovaných a optických kabelážních systémů. V roce 2000 rozšířila své aktivity do oblasti osazování desek plošných spojů. Vedle svých obchodních a výrobních aktivit firma v roce 2010 založila také vývojové a technologické pracoviště pro návrh, výzkum a vývoj pokročilých optických vláknových prvků, které jsou využívány nejen k senzorickým účelům především do vyspělých průmyslových aplikací.

Stěžejní částí technologického zázemí ve společnosti NETWORK GROUP je pracoviště pro výrobu Braggových vláknových mřížek (FBG), které nabízí především pro využití v senzorických systémech, ale i pro další oblasti kde je zapotřebí filtrace optického signálu, např. v oblasti telekomunikací.

Pro zápis vláknových mřížek je využíván pulsní excimerový KrF laser a expozice pomocí fázové masky. Parametry zapisovaných mřížek jsou kontrolovány v reálném čase a je tak zaručena vysoká přesnost požadovaných parametrů a opakovatelnost výroby.

Společnost NETWORK GROUP má vlastní vývojové oddělení specializující se na návrh, vývoj a výrobu v oblasti optických senzorů. Díky týmu specialistů, know-how a technologickému vybavení nabízí také možnosti spolupráce či služeb v oblasti zakázkového návrhu a vývoje vláknových a opto-mechanických sestav včetně návrhu a výroby vyhodnocovacích jednotek pro optické senzory (hardware, řídící software).

Řešené projekty

  • WIM (weight-in-motion) senzor pro vážení vozidel v silniční dopravě
  • Systému pro měření odezvy kontejnmentu jaderné elektrárny v případě těžkých havárií
  • Dálkové kalibrace senzorů pro JE Temelín
  • Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích
  • Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur
  • Měření teploty v prostředí vakuových plazmatických komor
  • Senzory s využitím LTCC (low temperature co-fired ceramics) keramiky
  • Senzory teploty, vibrací, tlaku, tahu, ohybu, náklonu, mechanických deformací aj.
  • Vyhodnocovací jednotky pro FBG / Fabry-Pérot senzory
  • Fixní i laditelné optické filtry