Specializovaná měření polarizace

Systém pro pokročilé měření polarizace v optických vláknech

Společnost NETWORK GROUP nabízí specializované měření polarizačních parametrů aktivních i pasivních optovláknových prvků. K dispozici má precizní polarizační analyzátor Agilent N7781B spolu s polarizačním syntetizérem Agilent N7786B. Pomocí těchto přístrojů je možné měřit a analyzovat celou řadu polarizačních parametrů, jako je stav polarizace (SOP – State Of Polarization), polarizační přeslech (PER – Polarization Extension Ratio), stupeň polarizace (DOP – Degree Of Polarization) a jiné.

Polarizační analyzátor Agilent N7781B

10_spec_mereni01Tento analyzátor umožňuje měření polarizace s pokročilou vizualizací na Poincarého kouli. Dále měří stupeň polarizace (DOP), Stokesovi vektory a detekovaný výkon, které graficky zobrazuje v čase. Další funkcionalitou je měření polarizačního přeslechu (PER), např. u polarizaci zachovávajících (PMF) vláken a pro měření polarizačního přeslechu konektorů a svárů na PMF vláknech.
Klíčové parametry lze shrnout v následujících bodech:

 • Měřící rozsah vlnových délek 1260 nm až 1640 nm.
 • Vstupní optický výkon v rozsahu -50 dBm až +7 dBm.
 • Vzorkovací kmitočet až 1 MHz.
 • Nepřesnost měření SOP – 1,5° na Poincarého kouli.
 • Nepřesnost měření DOP – 2 %.
 • Možnost externího trigrování, trigrování dle změny stavu polarizace (SOP).
 • Export naměřených dat do formátů *.CSV, *.MAT, *.ASC, *.HTM, *.RTF.
 • Možnost zaznamenání průběhu měření (data logging) a vytváření reportů.


Polarizační syntetizér Agilent N7786B

10_spec_mereni02Syntetizér slučuje funkce polarizačního analyzátoru Agilent N7781B spolu s dynamickým polarizačním kontrolérem, který využívá LiNbO3 modulátorů. Nabízí tudíž kromě výše popsaných možností měření také celou řadu dalších funkcí vztahujících se ke kontrole stavu polarizace a možnosti jejího řízení. Syntetizér je tak možné použít jako manuální polarizační kontrolér, polarizační skrambler a polarizační stabilizátor.

Funkce syntetizéru:

 • Manuální nastavování polarizace pomocí 5 n-vlnných prvků (?0 – ?4) s celkovou rotací polarizace o 4?.
 • Náhodné skramblování polarizace se sekvenčními změnami náhodně se měnících úhlů ?0 – ?4 (všechny vlnové destičky) se zadaným opakovacím kmitočtem.
 • Definované sekvenční skramblování polarizace na základě vstupních parametrů.
 • Kontinuální skramblování polarizace – změna stavu a úhlu polarizace obdobná mechanickému motorizovanému polarizačnímu kontroléru.
 • Polarizační stabilizace
  – Stabilizace stavu a úhlu polarizace výstupního signálu bez ohledu na stav a úhel polarizace vstupního signálu (dynamický polarizační kontrolér).
  – Možnost nastavení požadovaného a udržovaného stavu polarizace pomocí Stokesových vektorů a úhlů vlnových destiček (?0 – ?4).
  – Možnost nastavení různých polarizací a jejich střídání s nastavitelnou periodou.

Klíčové parametry:

 • Měřící rozsah vlnových délek 1260 nm až 1640 nm.
 • Vstupní optický výkon v rozsahu -38 dBm až +19 dBm.
 • Rychlost sledování změn SOP – 10 µs.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat