Svařování speciálních typů vláken

3SAE Large Diameter Splicing System – LDS 2.5

Společnost NETWORK GROUP, s.r.o. disponuje unikátní technologií pro práci s optickými vlákny:  LDS – Large Diameter Splicing System od americké společnosti 3SAE Technologies, Inc. Díky této hi-tech technologii jsme schopni dělat zakázkové optovláknové komponenty, jako jsou např. tapery, vytváření čoček na koncích vláken (endcaping), svařování vláken s hranoly, čočkami a GRIN čočkami, svařování fotonických PCF (Photonics Crystal Fibers) vláken, svařování vláken s různými průměry apod.

Naše společnost nabízí zakázkovou výrobu a specializované služby v oblasti pokročilého svařování optických vláken.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat

Svářecí stanice LDS 2.5  

Ať už se jedná o svařování optických vláken, vytváření taperů apod., LDS 2.5 umožňuje překonávat technologické překážky stávajících procesů, které splňují nejnáročnější požadavky. Je navržena pro reprodukovatelnost, přesnost a uživatelsky přívětivý provoz. LDS 2.5 je tak vhodná i k vývoji optovláknových komponentů. Díky její extrémní flexibilitě umožňuje realizovat současné i budoucí požadavky na zpracování optických vláken i dalších skleněných materiálů (např. skleněné kapiláry). Na rozdíl od jiných zařízení má přesnou mechanickou konstrukci, vysoce kontrastní optiku a absolutní řízení polohových a úhlových nastavení vlákna.

Sofistikovaný software pro zpracování obrazu umožňuje uživateli sledovat v reálném čase proces vytváření sváru nebo taperu. Systém dokáže svařovat vlákna od průměru 125 µm až do 2,5 mm, svařovat k optickým vláknům čočky, hranoly, vytvářet čočky z konce vlákna apod. s bezkonkurenční přesností zarovnání a rovnoměrným rozložením elektrického výboje [3SAE].

LDS 2.5 Vlastnosti [3SAE]

 • Výkonný a polohovatelný el. oblouk (plasmové pole) Ring of Fire® zajišťuje rovnoměrné zahřátí svařovaných optických vláken a mnoho dalších aplikací, např. při taperování.
 • Svařování vláken o průměrech 125 μm – 2,5 mm.
 • Možnost svařování materiálu s vysokým bodem tání (skleněné kapiláry).
 • Schopnost svařování různých typů vláken s různými průměry.
 • Automatické sesazení příčné a podélné úhlové odchylky s přesností 0,01 °.
 • Zobrazování prováděného procesu současně pomocí dvou nezávislých, ortogonálních kamer.
 • Možnost svařování různých druhů PCF (Photonic Crystal Fibers).
 • Schopnost rovnoměrného navádění PCF vláken umožňuje přesné zalamování, ultrazvukové čištění (žádná kapalina nezateče do mikrostruktury) a excelentní útlum sváru.
 • Extrémně vysoká pevnost spoje bez opakovaného průchodu plasmovým polem.
 • Příčnou a podélnou osou je možné hýbat o ± 5° s nastavitelným krokem 0,01°.
 • Rozsah pohybu 130 μm v ose z s teoretickým rozlišením až 0,25 μm řízeným piezoelektrickým posuvem.
 • Svařování vláken k čočkám nebo jiným kratším optickým prvkům (což není jinými svářečkami možné), díky technologii vakuového držení pro stabilní a přesnou kontrolu manipulace.

Tapering [3SAE]

 • Automatizovaná, softwarově řízená rychlost motorů a napnutí vlákna umožňuje opakovatelnou výrobu taperů s délkou až 85 mm.
 • Funkce skenování taperu umožňuje okamžitou zpětnou vazbu měřením průměru přes délku taperu.
 • Technologie Power-Ramp, která je jedinečná pro LDS 2.5, kompenzuje změny hmoty podél kužele taperu prostřednictvím regulace výkonu v plazmovém poli během zužování optického vlákna.
 • Jednosměrné taperování pro tažení taperu do plasmového pole – tato metoda se používá pro vytváření symetrických i asymetrických lineární taperů. Obecně se tato funkce používá pro tapery s poměrem 10:1 nebo menší.
 • Metodou obousměrného taperování je vytvářena tažením levé i pravé vnější strany od plasmového pole a postupným přepínáním směru pohybu plazmového pole. Tato metoda se používá pro vytváření adiabatických taperů s exponenciálním profilu. Jednou z hlavních výhod obousměrného taperování je, že tato metoda není limitována z hlediska poměru taperu. Můžeme tak vytvořit adiabatický taper z 500 μm vlákna až na průměr 10 μm [3SAE].

Integrovaný piezo-systém zalamování vláken [3SAE]

 • Vysoce kvalitní diamantový ultrazvukový hrot s frekvenčně/amplitudovým řízením a mechanismem pro regulaci vychylování hrotu.
 • Funkce skenování obrazu v reálném čase a zpětné vazby poskytující opakovatelnost a přesnost zalamování vláken.
 • Přesnost pozice zalomení vlákna ±1 μm .

Co je technologie Ring of Fire® [3SAE]?

Konvenční obloukové svářečky optických vláken používají vysokonapěťový elektrický výboj mezi dvěma elektrodami a vytvářejí oblouk ve tvaru úzkého válce kolmého na vlákno. Takový tvar oblouku je pro vlákna s větším průměrem nedostatečný, protože nemůže být rovnoměrně prohřáto.

Standardní dvouhrotové svářečky mohou být optimalizovány tak, aby poskytovaly obvodové prohřívání a prodloužili tak tepelnou zónu podél osy vláken. To je výhodné u některých aplikací, jako je např. tepelné roztahování jádra (TEC – Thermally Expanded Core splicing), nicméně způsobuje podstatné omezení geometrií vláken, které lze zpracovat. Tyto systémy nelze použít např. pro spojování vláken o malém průměru s vlákny o velkém průměry, nebo pro svařování vláken s čočkami, hranoly apod. Teplo potřebné ke spojování většího vlákna obvykle zničí menší vlákno.

Pro tyto aplikace je výhodné použít více elektrodový plazmový výboj (plazmové pole), protože výsledná tepelná zóna je kolem obvodu vlákna isotermická, přičemž zůstává poměrně úzká. To umožňuje přesný ohřev materiálů s vyššími průměry a tím pádem vyššími potřebnými teplotami.

 • Tří-elektrodový systém, který kombinuje osvědčenou technologii výroby s možností výzkumu a vývoje.
 • Isotermické plasmové pole (triangulární dvou-dimenzionální rovina) až 10 krát větší než u standardní dvou-elektrodové svářečky.
 • Vytváří zanedbatelné usazeniny wolframu a nevyžaduje použití žádných provozních plynů.
 • Ideální pro obtížné a vývojové aplikace.

Disponujeme rovněž zařízením pro in-line stripování (odstranění primární ochrany) a recoating (obnovení primární ochrany) optických vláken akrylátovou ochrannou vrstvou.

12_SvarovaniPM02 12_SvarovaniPM03 12_SvarovaniPM01

Více informací: datasheet LDS (pdf)

Zdroj: http://www.3sae.com/