Laditelný optický FBG filtr

  • Manuálně laditelný optický filtr
  • Rozsah přeladění > 15 nm
  • Volba centrální vlnové délky libovolně v C pásmu (1520 – 1570 nm) dle požadavků zákazníka
  • Spektrální pološířka FWHM 0,2 až 0,5 nm dle požadavků zákazníka
  • Rozlišení přeladění 70 pm/dílek
  • Cena :  790  €DATASHEET (PDF)

V současné době vyvíjíme rovněž automatizovaný FBG filtr s elektronickým laděním a teplotní kompenzací.

Tento produkt byl vyvinut za podpory projektu TH01011254 „Soubor prvků pro fotonickou komunikaci“ v rámci programu Epsilon, TAČR.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat