Vláknové mřížky a rezonátory

06_vlaknovemrizky01 Braggovy vláknové mřížky jsou tvořeny difrakční strukturou zapsanou pomocí UV laseru uvnitř optického vlákna. Jedná se o strukturu tvořenou trvalou periodickou změnou indexu lomu uvnitř jádra vlákna. Braggova mřížka funguje jako optický frekvenční filtr – spektrální složky světla vstupující do mřížky, které odpovídají navrženým parametrům, jsou odraženy zpět, zbývající část světla je mřížkou propuštěna. Vlnová délka, na které dochází k odrazu, se nazývá Braggova rezonanimg_0357ční vlnová délka a je dána periodou mřížky a materiálovými vlastnostmi optického vlákna.

Firma NETWORK GROUP je prvovýrobce Braggových vláknových mřížek a Fabry-Perotových rezonátorů, které nabízí především pro využití v senzorických systémech, ale i pro další oblasti kde je zapotřebí filtrace optického signálu, např. v oblasti telekomunikací. Pro výrobu vláknových mřížek je ve firmě NETWORK GROUP využito technologie využívající metody bočního osvitu vlákna KrF laserem přes fázovou masku. Díky možnosti hydrogenace vláken (zvyšování fotocitli06_vlaknovemrizky02vosti vláken) přímo na pracovišti je možné zapisovat vláknové mřížky do mnoha typů skleněných vláken. Vedle standardních typů mřížek nabízíme možnost spolupráce při výrobě vláknových mřížek pro speciální aplikace na základě požadavků zákazníka.

Typické parametry námi vyráběných FBG mřížek

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat