Aktivní vlnová reference

ASE THERMO FBG je přesná, teplotně řízená vlnová reference založená na teplotně stabilizované FBG mřížce a zdroji záření ASE. Díky přesné elektronice je přesnost nastavené centrální vlnové délky ± 1 pm. Zařízení je rovněž možné doplnit o další teplotně řízenou FBG mřížku pro účely kalibrace a referencování FBG interrogátorů. Centrální vlnová délka a další optické parametry jsou dány použitou FBG mřížkou.

Klíčové vlastnosti:

  • Přesná aktivní i pasivní optická vlnová reference.
  • Kalibrování optických spektrálních analyzátorů (OSA).
  • Kalibrování FBG interrogátorů.
  • Vysoká přesnost, stabilita a opakovatelnost.
  • Široký rozsah pracovní teplot.
  • Vhodné pro senzorické aplikace a telekomunikace.
Centrální vlnová délka 1550 nm
Přeladitelný rozsah ± 200 pm
Rozlišení přeladění 0,1 pm
Pásmo vlnových délekC
Absolutní přesnost vlnové délky ± 1 pm
Maximální výstupní výkon < 1 mW (0 dBm)
OSNR> 40 dB
FWHM50 – 100 pm
Optické konektory LC/APC
Koncová cena1700 €

Datasheet (PDF)

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat