FEMLAB: výzkumné pracoviště s femtosekundovým laserem NETWORK GROUP, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000862

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Potenciál

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Popis projektu

Cílem projektu bylo vybudování výzkumně-vývojového pracoviště s femtosekundovým laserem pro mikroobrábění, inspekci a testování senzorických struktur s využitím nízkoteplotní keramiky. V rámci projektu byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, a to následující zařízení:

  • Mikroobráběcí stanice s femtosukundovým laserem FemtoLAB (výrobce Workshop of Photonics)
  • Optický spektrální analyzér FTB-5240S-P (výrobce EXFO)
  • Optický mikroskop BX41 s mototrizovaným Z posuvem, kamerou a SW QuickPHOTO Industrial + Deep Focus (výrobce Olympus)
  • Teplotní cyklovací kokomora T-40/50 včetně software CID (výrobce CTS)

 

Nabídka spolupráce

Nabízíme možnost využití pořízených zařízení dalším subjektům za tržních podmínek. Jedná se především o následující zkoušky:

Mikroobráběcí stanice FemtoLAB

Zkoušky v oblasti řezání, vrtání a mikroobrábění pomocí femtosekundového laseru, především těžce obrobitelných materiálů (sklo, keramika). Dále je možné zařízení využít pro zkoušky v oblasti zápisu planárních/vláknových difrakčních struktur do skla.

Optický spektrální analyzér

Zkoušky v oblasti měření a vyhodnocování spekter optických vláknových prvků (jak pasivních – senzory, tak aktivních – optické zdroje) v pásmu 1250 – 1650 nm.

Optický mikroskop

Zkoušky v oblasti inspekce vzorků. Možnost optického zvětšení 10x-20x-100x, možnost sledování vzorků v procházejícím i odraženém světle, možnost měření rozměrů a tvarů ve snímcích pořízených mikroskopem (QuickPHOTO Industrial), možnost automatizovaného skládání obrázků z několika rovin ostrosti (Deep Focus).

Teplotní cyklovací komora

Zkoušky v oblasti teplotního namáhání vzorků v teplotním rozsahu -40 až +180 °C. Možnost nastavení teplotních profilů zkoušek, rychlost chlazení/topení až 5 °C/min, využitelný testovací objem komory 400x320x400 mm3.